OZ Pohodička

Názov združenia: POHODIČKA
Sídlo:                    Štúrova 5, 08271 Lipany, Slovenská republika
IČO                       42082633
Dátum vzniku:      14.04.2008

 

Občianské združenie POHODlČKA je združením fyzických a právnických osôb, založené za účelom presadzovania záujmov verejnosti hornotoryského regiónu najmä v oblastiach: ľudské zdroje, šport, hudba, vzdelávanie, kultúra, sociálna a zdravotnícka oblasť, cestovný ruch, životné prostredie a rozvoj vidieka. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

 

Cieľom občianského združenia je iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných na podporu komunitného života na základe potrieb komunity. Občianske združenie bude podporovať a realizovať najmä aktivity zamerané na rozvoj kultúrno - hudobného povedomia na zvyšovanie sebadôvery a aktivizácie detí a mládeže hornotoryského regiónu ako aj ostatného obyvateľstva. Rovnako bude podporovať aj aktivity napomáhajúce integráci i zdravotne a inak znevýhodnených skupín ľudí, hlavne detí a mládeže do spoločnosti.

 

Stanovy OZ POHODIČKA - na stiahnutie STANOVY OZ POHODIČKA.PDF (691.78 kB)

Dnes32
Včera37
Tento mesiac824

Partneri